Kaip nuskaityti skaidres ir įrašyti jas į DVD diskus

Šiandieniniame skaitmeniniame amžiuje 35 mm filmų skaidrės ir dideli projektoriai, kurie anksčiau buvo naudojami joms peržiūrėti, yra praeitis. Užuot boksavęsi senas skaidres ir įdėję jas į palėpę, kad jas pamirštumėte, galite jas nuskaityti į savo kompiuterį ir įrašyti į DVD diską. Tokiu būdu galėsite peržiūrėti savo prisiminimus tiesiai iš kompiuterio ekrano ar televizoriaus. Naudodamiesi plokščiu skaitytuvu ir keliais tuščiais diskais, galėsite branginti savo mylimas skaidres ateinančiais metais.

Nuskaitytos 35 mm filmų skaidrės

1

Prijunkite skaitytuvą prie kompiuterio naudodami pateiktą USB laidą. Įjunkite skaitytuvą ir palaukite, kol pasirodys greitas langas, kuriame bus išvardytos įvairios nuskaitymo procedūros.

2

Atidarykite skaitytuvo dangtį ir nuvalykite stiklą mikropluošto šluoste, kad nuskaitytose skaidrėse neatsirastų dulkių ir mažų plaukų. Prieš padėdami ant skaitytuvo laikiklio, kiekvieną orlaivį išvalykite oro pūstuvu.

3

Pritvirtinkite skaidres ant laikiklio, užtikrindami, kad blizgi plėvelės pusė būtų nukreipta į stiklą.

4

Paraginimo lango išskleidžiamajame meniu pasirinkite „Filmų skaidrės“ arba „Teigiamas filmas“. Jei pasirinksite bet kurią kitą parinktį, skaidrės nebus nuskaitytos tinkamai. Pagal parinktį „Išsaugoti ...“ pasirinkite, kur norite išsaugoti failus. Dalyje „Failo tipas“ pasirinkite „.jpg“.

5

Paraginimo lango apačioje spustelėkite „Gerai“ arba „Nuskaityti“. Palaukite, kol nuskaitymas bus baigtas, tada eikite į išsaugojimo vietą, kad galėtumėte peržiūrėti gatavus failus.

6

Atlikite 1–5 veiksmus, kol visos skaidrios bus sėkmingai nuskaitytos ir išsaugotos jūsų kompiuteryje.

Skaidrių įrašymas į DVD diskus

1

Į kompiuterio diską įdėkite tuščią DVD diską. Bus parodytas raginimo langas, kuriame bus klausiama, ką norėtumėte daryti su disku.

2

Paraginimo lange pasirinkite „Įrašyti failus į diską“. Pasirodys langas, leidžiantis pereiti į vietą, kurioje išsaugojote nuskaitytas skaidres.

3

Pasirinkite tinkamą įrašymo vietą ir visas skaidres, kurias norite įrašyti. Paraginimo lange spustelėkite „Gerai“ arba „Įrašyti“.

4

Baigę įrašymo procesą, išimkite diską.