Leidimas „Mac“ atpažinti „Android“

Jei tiesiog prijungsite „Android“ įrenginį prie „Mac“ USB kabeliu, „Mac“ neatpažins įrenginio, kaip tai daro „Windows“ kompiuteris. Vietoj to, kad „Android“ įrenginys būtų prijungtas prie „Mac“, prieš prisijungdami per USB, įjunkite „Android“ derinimo režimą.

1

„Android“ įrenginyje paspauskite mygtuką „Meniu“ ir palieskite „Nustatymai“.

2

Palieskite „Applications“, tada „Development“.

3

Palieskite „USB derinimas“.

4

USB kabeliu prijunkite „Android“ įrenginį prie „Mac“.