Ekonominę plėtrą ir augimą įtakojantys veiksniai

Ekonomistai paprastai sutaria, kad ekonomikos plėtrai ir augimui įtakos turi keturi veiksniai: žmogiškieji ištekliai, fizinis kapitalas, gamtos ištekliai ir technologijos. Labai išsivysčiusios šalys turi vyriausybes, kurios sutelkia dėmesį į šias sritis. Mažiau išsivysčiusios šalys, net ir turinčios didelius gamtos išteklius, atsiliks, kai nesugebės skatinti technologijų tyrimų ir nepagerins savo darbuotojų įgūdžių ir švietimo.

Žmogiškųjų išteklių poveikis

Darbo jėgos įgūdžiai, išsilavinimas ir mokymas turi tiesioginį poveikį ekonomikos augimui. Kvalifikuota, gerai apmokyta darbo jėga yra našesnė ir duos aukštos kokybės produktyvumą, kuris padidins ekonomikos efektyvumą.

Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas gali sulaikyti ekonomikos augimą. Nepakankamai išnaudota, neraštinga ir nekvalifikuota darbo jėga taps ekonomikos tempimu ir galbūt padidins nedarbą.

Investicijos į fizinį kapitalą

Patobulinimai ir didesnės investicijos į fizinį kapitalą, pvz., Kelius, mašinas ir gamyklas, sumažins išlaidas ir padidins ekonominės produkcijos efektyvumą. Šiuolaikinės ir gerai prižiūrimos gamyklos ir įranga yra produktyvesnės nei fizinis darbas. Didesnis našumas lemia didesnę produkciją.

Darbas tampa produktyvesnis, nes padidėja vienam darbuotojui tenkančių kapitalo išlaidų santykis. Pagerėjęs darbo našumas padidina ekonomikos augimo tempą.

Gamtos išteklių kiekis ir prieinamumas

Gamtos išteklių kiekis ir prieinamumas daro įtaką ekonomikos augimo tempui. Atradus daugiau gamtos išteklių, tokių kaip naftos ar mineralų telkiniai, ekonomika paspartės padidindama šalies gamybos pajėgumus.

Apskrities veiksmingumas naudojant ir naudojant gamtos išteklius priklauso nuo darbo jėgos įgūdžių, technologijos tipo ir kapitalo prieinamumo. Kvalifikuoti ir išsilavinę darbuotojai gali naudoti šiuos gamtos išteklius ekonomikos augimui skatinti.

Technologijos tobulinimas

Technologijų patobulinimas daro didelę įtaką ekonomikos augimui. Mokslo bendruomenei atrandant daugiau atradimų, vadovai randa būdų, kaip šias naujoves pritaikyti kaip sudėtingesnes gamybos technologijas.

Geresnių technologijų taikymas reiškia, kad tas pats darbo jėgos kiekis bus produktyvesnis, o ekonomikos augimas paspartės mažesnėmis sąnaudomis.

Šalyse, kurios pripažįsta keturių ekonomikos augimą įtakojančių veiksnių svarbą, bus didesni jų gyventojų augimo tempai ir geresnis gyvenimo lygis. Technologinės naujovės ir didesnis darbuotojų švietimas pagerins ekonominę našumą, o tai padės sukurti geresnę gyvenimo aplinką visiems. Darbo našumo padidėjimą yra daug lengviau pasiekti, kai investuojama į geresnę įrangą, kuriai reikia mažiau fizinio darbo jėgos.